ABCeko
circ.cz

 PODPORA INFORMACÍ o podnikání
   NĚCO O PODNIKÁNÍ V EVROPĚ
 
  DRUHY TRHU  
     
 

Druhy trhu
1.Trh se spotřební předměty - je obchodování s výrobky konečné spotřeby (potraviny, oděv, obuv ...)
2.Investičný trh - je obchodování s výrobky, které slouží pro další produkci. (stroje, technologie ...)
3.Kapitálový trh - je poskytování dlouhodobých úvěrů a půjček.
4.Peňažný trh - je poskytování krátkodobých úvěrů a půjček
5.Trh s nemovitostmi - je obchodování půdou, budovami a stavbami.
6.Trh práce - nabídka a poptávka po pracovních silách.
7.Devízový trh - obchodování s cizími měnami. Měna je druh peněz v daném státě.
8.Trh s cennými papíry - akcie, obligace, dluhopisy ....
9.Trh s ojetými automobily, s kávou, s ropou ...

Základní faktory výroby:

Výrobní faktory:
Jsou statky nebo služby, které vcházejí do výrobního procesu a vytvářejí nové statky nebo služby.
1.Príroda: Je nositelem přírodních zdrojů - půda, přírodní podmínky (teplota, srážky ...).
2.půdní: je nejdůležitějším přírodním zdrojem pro výrobu potravin. Potraviny jsou existenční potřebou pro život lidí. Poskytuje také zdroje pro jiné druhy výrob (uhlí, ropa, plyn, nerosty ...). Bez ní by nebyl život na Zemi.
3.Práca: Nositelem výrobního faktoru práce je člověk, která za odvedenou práci dostává příjem.
Člověk a jeho pracovní síla má rozhodující postavení. Je tvořivý prvek, výrobce užitkových hodnot a současně i spotřebitel.
Při vysoké úrovni výroby stále větší význam nabývá kvalifikace pracovních sil.
V ekonomice rozlišujeme práci fyzickou, duševní, kvalifikovanou, nekvalifikovanou, mechanickou a tvůrčí.
4.Kapitál: Tvoří ho všechny výrobní statky, které slouží k výrobě jiných statků a poskytování služeb. Kapitál je majetek z hlediska zdrojů.

Z hlediska zdrojů:

a.Vlastný kapitál - majetek nabytý z vlastních zdrojů
b.Cudzí kapitál - majetek nabytý z cizích zdrojů (půjčky, úvěry)
Formy kapitálu:
a.Peňažný kapitál - podstatou jsou peníze v hotovosti a uložené na účtech.
b.Výrobný kapitál:
-Fixní (dlouhodobý): trvání je nad jeden rok. Tento kapitál se opotřebí ale nespotřebovává, a jen část své hodnoty přenáší na nový výrobek ve formě odpisů.
-oběžný (krátkodobí): doba trvání je jeden výrobní cyklus. Spotřebuje se ve výrobním procesu odrazu a celou svou hodnotu přenáší na nový výrobek.
c.Fiktívny kapitál - má podobu cenných papírů.
Kapitál je jeden z výrobních činitelů bez kterého nelze zajistit výrobu. K těmto faktorům je třeba připočítat podnikatele jako čtvrtý činitel výroby.


 
 
     

based on dizajn free n-games template © 2009 Ltriple2 create