ABCeko
circ.cz

 PODPORA INFORMACÍ o podnikání
   NĚCO O PODNIKÁNÍ V EVROPĚ
 
  HOSPODÁŘSTVÍ  
     
 

Hospodářství
Hospodářství. Evropa je jedním z hospodářsky nejrozvinutějších území světa. Až do 20. století měly západoevropské státy a Rusko vůdčí roli ve světové ekonomice. Na přelomu 19. a 20. století vedoucí postavení Evropy ve světové průmyslové výrobě začaly ohrožovat USA. Pro další společensko-ekonomický vývoj Evropy měl rozhodující význam vznik SSSR.
Nejvýznamnější průmyslové oblasti jsou při starých revírech těžby černého uhlí (střední anglicko, severní Francie, Belgie, Paříž, Horní Slezsko a Donbas), nebo na územích s dobrou dopravní polohou zda dostatkem pracovních sil. Oblasti u starých revírech mají rozvinutou těžbu uhlí, hutnictví železa, strojírenství, chemický a textilní průmysl, v jiných oblastech převládá výroba automobilů, zeriadení, elektronický a elektrotechnický průmysl.

Regiony.
Střední Evropa: patří sem státy: Polsko, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Maďarsko, Česko, Slovensko, Lichtejnštajnsko.
Polsko patří mezi státy, které byly součástí sovětského mocenského bloku. Je největším hospodářským a kulturním střediskem. Město Lodž, středisko textilního a filmového průmyslu. Krakov, bývalé hlavní město, též vinika v průmyslu. Polsko má bohaté ložiska černého a hnedéjo uhlí, rud viacerýyh barevných kovů. Hospodářsky nejvýznamnější je jihozápadní a západní část Polska, kde je nejvíce průmyslových závodů.
Německo. V Berlíně se soustřeďují různá odvětví průmyslu. Dvoumiliónovou Hamburg je největším německým přístavem s velkými loděnicemi a závody na zpracování importovaných surovin. Mnichov je známé výrobou piva. Rozsáhlé ložiska černého a hnědého uhlí, draselné sodných solí. Rozvinuté jsou všechna odvětví průmyslu především strojírenský (automobily, zařízení), elektronický, elektrotechnický a chemický.
Rakousko má vysoce rozvinutý průmysl (zejména strojírenský, elektrotechnický, potravinářský, textilní) i zemědělství.
Švýcarsko je vysoce vyspělá země s rozvinutým průmyslem, obchodem, bankovnictvím, cestovním ruchem a zemědělstvím.
Maďarsko. Největším průmyslovým i dopravním střediskem je Budapešť.

Státy severní Evropy: někdy se označují jako skandinávské státy. Hospodářství států severní Evropy je založen na bohatství rud, zejména železa, lesů, vodní energie a ropy.
Švédsko je známé vývozem železné rudy i strojírenským průmyslem.
Norsko hutnictvím ferebných kovů
Finsko dřevozpracujícího a papírenského průmyslu
Dánsko potravinářským průmyslem
Island lovem a zpracováním ryb.

Západní Evropa: tvoří ji státy Francie, Velká Británie, Belgie, Nizozemsko, Irsko, Lucembursko. Rozhodující roli v ekonomice má průmysl. Jeho základ tvoří rozsáhlé ložiska uhlí v Británii, Belgii a Francii, ropy a zemního plynu v Severním moři, železných rud a bauxitu ve Francii. Nejvýznamnějšími odvětvími jsou strojírenský, elektronický, elektrotechnický a chemický průmysl.
Jihoevropské státy z odvětví priemayslu je zastoupen těžební, strojírenský, chemický, elektrotechnický průmysl.

Státy východní Evropy: ložiska černého a hnědého uhlí, ropy, zemního plynu, rud železa a barevných kovů. Je zde i zlato a diamanty.


 
 
     

based on dizajn free n-games template © 2009 Ltriple2 create