ABCeko
circ.cz

 PODPORA INFORMACÍ o podnikání
   NĚCO O PODNIKÁNÍ V EVROPĚ
 
  Obchodní jméno  
     
 

Obchodní meno
Obchodním jménem se rozumí název, pod kterým podnikatel činí právní úkony při své podnikatelské činnosti. Obchodním jménem fyzické osoby její jméno a příjmení (dále jen "jméno").

Obchodní jméno fyzické osoby může obsahovat dodatek odlišný osobu podnikatele nebo druh podnikání. Obchodní jméno obchodních společností a družstva je název, pod kterým jsou zapsány v obchodním rejstříku.

To platí i pro právnické osoby, které se zapisují do obchodního rejstříku na základě zvláštního zákona. Součástí obchodního jména právnických osob je i dodatek označující jejich právní formu. Obchodním jménem právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, je název, pod kterým byla zřízena.

Podnikatel je povinen uvádět obchodní jméno spolu s dodatkem označujícím jeho současný právní stav, zejména s dodatkem "v likvidaci", "v konkursu" nebo "ve správě".


 
 
     

based on dizajn free n-games template © 2009 Ltriple2 create