ABCeko
circ.cz

 PODPORA INFORMACÍ o podnikání
   NĚCO O PODNIKÁNÍ V EVROPĚ
 
  TRŽNÍ EKONOMIKA  
     
 

Tržní Ekonomika
Tržní ekonomika - založen na systému svobodného podnikání a volné soutěže. V rámci tržního mechanismu se snažíme dosáhnout jednoty mezi výrobou a nabídkou. Trh - je místo kde se setkávají výrobci a spotřebitelé, prodávající a kupující, prodej a koupě, nabídka a poptávka. Trh je ta oblast ekonomiky, kde dochází k výměnné akce mezi jednotlivými subjekty prostřednictvím výměny zboží a služeb za tržní ceny.
Tržní hospodářství - je svobodné podnikání velkého počtu podnikatelů, zatímco trh řeší tři základní otázky ekonomiky i rozdílné zájmy mědi prodávajícím a kupujícím. Tržní hospodářství v naprosto čisté podobě v podstatě neexistuje.

Tržní mechanismus

Je složitý mechanismus, který na základě cen na trhu reguluje vztah mezi nabídkou a poptávkou.
(Pokud poptávka převyšuje nabídku ceny zboží se zvyšují. Tato situace láká další podnikatele, aby přicházeli na trh s výrobky vyšší kvality as nižší cenou - nabídka začíná převyšovat poptávku. Na trhu nastane konkurence a výrobci, kteří nedokáží vyrábět za nižší náklady z trhu odcházejí -- TOVAROVÁ rovnováha.)

Obecné předpoklady fungování tržního mechanismu:

1.Existencia konkurenčního prostředí - soutěživost
2.Relatívna volnost vstupů a výstupů výrobců na trh
3.Voľná tvorba cen na základě nabídky a poptávky na trhu
4.Vytváranie obecných podmínek pro působení tržních mechanismů ze strany státu.

Formy trhu:

Polypů nastává:
Když je na trhu mnoho prodejců a mnoho kupujících, nastává dokonalá konkurence, to znamená, že ani jeden účastník není dost silná na to aby určoval cenu. (burza s cennými papíry)

Oligopol nastává:

Když je na trhu - málo prodávajících a mnoho kupujících - oligopol na straně nabídky.
Ceny se udržují nebo je tendence zvyšování cen.
Když je na trhu - veľapredávajúcich a málo kupujících - oligopol na straně poptávky.
Ceny se udržují nebo je tendence snižování cen.

Monopol nastává:

Když na trhu je pro jeden druh zboží pouze jeden prodávající a jeden kupující. Podle toho rozlišujeme monopol nabídky a monopol poptávky.
Nabídky-napr. slovenská pošta.
Monopol je výsady a prioritní postavení podnikatelského subjektu z něhož mu plynou ekonomické výhody.

Konkurence

Je hospodářská soutěž, při níž se podnik snaží o co nejlepší postavení na trhu (předstiženi svých konkurentů).
Konkurence odbytu - probíhá mezi kupujícími, který se snaží nakoupit co nejvíce a za nižší ceny.
Konkurence nabídky - probíhá mezi výrobci v případě vyšší nabídky, jako je poptávka.
Získání důvěry u svých zákazníků.
Necenové konkurence - hospodářská soutěž zaměřena na zvyšování kvality zboží a spokojenosti kupujícího.
Cenová konkurence - je zdánlivé snížení cen v případě vyšší nabídky, jako je poptávka.
Dokonalá konkurence - polypů
Nedokonalá konkurence - monopol, oligopol


 
 
     

based on dizajn free n-games template © 2009 Ltriple2 create